Prévue

Description

Familljefest Elterenvereenegung am Schoulhaff

–       Sprangschlässer

–       heisser Drot

–       Quiz

–       13:00 : Olympesch Spiller « Versioun Medernach »

–       Iessen & Gedrénks

–      14:00 Concours Super Talent